Honk- en softbal vereniging

Commissies

Technische commissie
De TC is verantwoordelijk voor de indeling van teams, trainers, coaches en trainingstijden. De TC heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat alle teams beschikking hebben over de juiste materialen en een adequate trainingmogelijkheid. Per team wordt een contactpersoon aangesteld, het zogenaamde aanspreekpunt, die regelmatig contact heeft met de trainer en coach.
E-mail: tc@wizardsofboz.nl

Wedstrijd- en scheidsrechtersecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor inschrijving van de teams bij de KNBSB en is aanspreekpunt bij het verplaatsen van wedstrijden, zij stelt in overleg met de thuispartij, nieuwe wedstrijddata vast. Het scheidsrechtersecretariaat is er verantwoordelijk voor dat tijdens thuiswedstrijden bij alle teams een geschikte scheidsrechter aanwezig is.
E-mail: wedstrijdsecretariaat@wizardsofboz.nl

Terreinbeheer
Terreinbeheer verzorgt de belijning van de velden en onderhoudt de velden, dug-outs, de kantine en de kleedkamers. De mensen van terreinbeheer zijn tijdens het seizoen elke vrijdagmiddag op de Staakberg aanwezig voor onderhoud en reparatie.

Activiteiten- en toernooicommissie
De AC is verantwoordelijk voor activiteiten voor de leden en activiteiten die wervend zijn voor de vereniging. De AC zorgt voor een goede afstemming met het wedstrijdsecretariaat, barcommissie en pr commissie Een onderdeel van de AC is de toernooicommissie. De AC/toernooicommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de toernooien op de Staakberg.
E-mail: ac@wizardsofboz.nl

PR-team
Het communicatieteam is verantwoordelijk voor interne en externe publiciteit van de Wizards of Boz. De interne publiciteit en communicatie wordt gerealiseerd door middel van een Digitale Nieuwsbrief, de site en social media. Voor de externe publiciteit maken we gebruik van De Bergse Bode, dagblad BN-De Stem, social media en promotieposters. De Sponsor Commissie heeft de taak om op zoek te gaan naar mogelijke sponsors en contacten te onderhouden met de bestaande sponsors.
E-mail: pr@wizardsofboz.nl

Het laatste nieuws via Facebook