Honk- en softbal vereniging

Nieuwjaars borrel

Bij deze willen we jullie allen een heel goed, gezond en sportief Nieuwjaar wensen.

Zoals elk jaar organiseert de activiteitencommissie ook dit jaar weer een Nieuwjaarsborrel op de Staakberg. Graag nodigen wij jullie uit op zondag 10 januari 2016 om vanaf 15.00u gezamenlijk te toasten op het nieuwe jaar. Natuurlijk is ook je partner, vader, moeder, broertje en zusje uitgenodigd. 

We zullen onder het genot van een hapje en een drankje het nieuwe jaar inluiden.
Deze dag worden ook de MVP en Beste slagman(vrouw) van 2015 bekend gemaakt.
Verder worden deze middag onze Heren in het zonnetje gezet.

Tevens willen we jullie alvast attenderen op de algemene ledenvergadering van 2016. 
Willen jullie alvast in je agenda noteren ALV 19 februari 2016 om 20.00u. op de Staakberg. 
Dit jaar is de penningmeester aftredend en NIET HERKIESBAAR. 
We zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Met vriendelijke groet,

Activiteitencommissie en Bestuur Wizards of Boz