Honk- en softbal vereniging

van de Activiteiten Commissie

Beste mensen,


Bij deze willen we jullie allen fijne feestdagen toewensen en een heel goed, gezond en sportief Nieuwjaar.


Zoals elk jaar organiseert de activiteitencommissie ook dit jaar weer een Nieuwjaarsborrel op de Staakberg. Graag nodigen wij jullie uit op zaterdag 7 januari 2017 om vanaf 16.00u gezamenlijk te toasten op het nieuwe jaar. Natuurlijk is ook je partner, vader, moeder, broertje en zusje uitgenodigd. 


We zullen onder het genot van een hapje en een drankje het nieuwe jaar inluiden.

Deze dag worden ook de MVP en Beste slagman(vrouw) van 2016 bekend gemaakt.

Verder worden deze middag onze heren in het zonnetje gezet.


Tevens willen we jullie alvast attenderen op de algemene ledenvergadering van 2017

Willen jullie alvast in je agenda noteren ALV 20 januari 2017 om 20.00u. op de Staakberg

Dit jaar is de secretaris aftredend en herkiesbaar. Ook nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden via secretariaat@wizardsofboz.nl Verder zoeken we nog verkoopbare rommelmarkt spullen. Indien u nog wat heeft kunt u bellen met: 


Corina de Bruijn 0638320621 of  Carla Blaaubeen 0657304565


Indien je over een sleutel beschikt mag het in kleedkamer 1 gezet worden.


Met vriendelijke groet,


Activiteitencommissie en Bestuur Wizards of Boz